Yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista vaalilupausta

08.06.2021

Aluevaalit ovat ovella. Äänestäjät yrittävät tulkita, että kuka lupaa ja mitä. Kenen kauniisiin sanoihin voi luottaa? Jos jotain haluaa ja saavuttaa, niin mistä pitää vastavuoroisesti leikata? Vai tulisiko veroja korottaa?

LAADUKKAAMPIA PALVELUITA ILMAN VERONKOROTUKSIA


IHMISTÄ EI SAA UNOHTAA

Soteuudistus tarjoaa meille mahdollisuuden järjestää, tuottaa ja organisoida sosiaali- ja terveyspalvelut uudella ja paremmalla tavalla. Talous kuitenkin asettaa haasteita palveluverkolle.

Aluevaltuutetut päättävät muun muassa hyvinvointialueen valtiolta saaman rahoituksen käytöstä. Käytetään rahat palveluihin - ei byrokratian rahoittamiseen.Näkemyksemme mukaan kolme keskeisintä keinoa tavoitteiden saavuttamiseksi ovat seuraavat:

1. Ennaltaehkäisevä toiminta
Liike Nytin aluevaltuutetut sitoutuvat ajattelemaan yhtä vaalikautta pidemmälle. Erityisesti ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja kasvattaa hoitoalan arvostusta. Panostaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin ei ole kuluerä vaan investointi tulevaisuuteen.

2. Uuden teknologian hyödyntäminen
Toimiva digitalisaatio parantaa tuottavuutta ja vapauttaa hoitohenkilökunnan resursseja asiakkaan kohtaamiseen. Robotiikkaa on järkevää hyödyntää silloin, kun se kasvattaa työn tehokkuutta, parantaa hoidon laatua, lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja tuo kustannussäästöjä.

3. Hallinnollisten kulujen leikkaaminen

Ei enää poliittisia virkanimityksiä! Palvelurakenteita tulee uudistaa parhaiden asiantuntijoiden toimesta. Säästöt hallinnon puolelta tulee suunnata hoitohenkilöstön määrän ja palkkauksen kasvattamiseen. Potilaista ja hoitohenkilöstöstä on pidettävä huolta.

Valtakunnallinen aluevaaliohjelma löytyy osoitteesta

Uskalla äänestää uutta! Sinä olet muutos!