YHDEKSÄN HYVÄÄ JA KYMMENEN KAUNISTA VAALILUPAUSTA

08.06.2021

Kuntavaalit ovat ovella. Äänestäjät yrittävät tulkita, että kuka lupaa ja mitä. Kenen kauniisiin sanoihin voi luottaa? Jos jotain haluaa ja saavuttaa, niin mistä pitää vastavuoroisesti leikata? Vai tulisiko veroja korottaa?

LAADUKKAAMPIA PALVELUITA ILMAN VERONKOROTUKSIA

Liike Nyt Vantaa visioi, että pystymme tarjoamaan kuntalaisille laadukkaampia palveluita ilman veronkorotuksia. Rohkea väite perustuu tutkittuun tietoon ja rohkeuteen rikkoa olemassa olevia rakenteita.


Näkemyksemme mukaan kolme keskeisintä keinoa tavoitteiden saavuttamiseksi ovat seuraavat:

1. Ennaltaehkäisevä toiminta
Meidän tulee sitoutua ajattelemaan yhtä vaalikautta pidemmälle. Erityisesti ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Panostaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin ja harrastustoimintaan ei ole kuluerä, vaan investointi tulevaisuuteen.

2. Uuden teknologian hyödyntäminen
Digitalisaatio parantaa kunnan tuottavuutta. Erityisesti sote-toimintoja voidaan tehostaa tekoälyn ja IT:n avulla. Näin hoitohenkilökunnan resursseja vapautuu asiakkaan kohtaamiseen.

3. Hallinnollisten kulujen leikkaaminen
Ei enää poliittisia virkanimityksiä! Palvelurakenteita tulee uudistaa parhaiden asiantuntijoiden toimesta. Säästöt hallinnon puolelta tulee suunnata hoito- ja opetushenkilöstön määrän kasvattamiseen.

Viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö ei ole sattuma

Kuntapäättäjillä on keskeinen rooli kaupunkisuunnittelussa. Esteettinen ilme ja positiiviset mielikuvat ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä, joilla houkutellaan Vantaalle uusia osaajia ja veroeuroja tuovia yrityksiä.

Valtakunnallinen kuntavaaliohjelma löytyy osoitteesta

Uskalla äänestää uutta! Sinä olet muutos!