VAALITEEMAT

Suomen talous ja hyvinvointi kasvuun

Talous ja yrittäjyys

Yrittäjyys on lähellä sydäntäni. Yrittäjänä tiedän mitkä paineet ja stressi yrittämiseen liittyy. Pelko epäonnistumisesta ja tyhjän päälle jäämisestä sekä vastuu työntekijöistä ovat läsnä jokapäiväisessä toiminnassa. Pk-yritykset luovat työpaikkoja ja hyvinvointia lukuisille suomalaisille. Kannatan pk-yritysten pakollisten vakuutus- ja eläkemaksujen alentamista. Tällä hetkellä ero yrityksen maksamien palkkakustannusten ja työntekijän käteen jäävän osuuden välillä on liian suuri. 

Vastustan verojen kiristämistä ja kannatan ay-liikkeen veroetujen poistamista. Työllisyyttä ja Suomen talouskasvua tulee edistää kaikin tavoin, vaikka se välillä tarkoittaa vaikeitakin päätöksiä. Näillä luodaan hyvinvointia kaikille kansanryhmille. 


Ilmastonmuutoksen torjuminen

Väestönkasvu ja siitä aiheutuva ilmastonmuutos sekä pakolaisongelma ovat suurimpia huolenaiheitani maailmanlaajuisesti. Maapallomme ei kestä nykyistä väestökuormitusta, joka johtaa ilmaston lämpenemiseen ja kasvattaa maailman jäteongelmaa, erityisesti valtamerien muovijätepyörteitä. Lisäksi väestönkasvu on suurin syy maailmalaajuiseen pakolaisongelmaan, joka käy länsimaille sietämättömäksi. Näitä ongelmia ei valitettavasti ratkaista Suomen tasolla, vaan ne vaativat laajoja kansainvälisiä sopimuksia, joita Suomen tulee aktiivisesti ajaa. 

Nuorten hyvinvointi

Nuorten syrjäytyminen on Suomessa yhä suurempi ongelma. Sitä on pyrittävä torjumaan kaikin tavoin mm. harrastustoimintaa tukemalla.  Julkisilla varoilla tulisi varmistaa nuorille paremmat harrastus- ja liikuntamahdollisuudet.