Järkeä maahanmuuttopolitiikkaan

25.02.2023

Maahanmuuttajat eivät ole heterogeeninen ryhmä


Päävaaliteemani ovat talous, työllisyys ja turvallisuus. Nämä kaikki kytkeytyvät myös maahanmuuttopolitiikkaan. Olen vaalikoneissa vastannut, että tiukentaisin maahanmuuttopolitiikkaa, vaikka kysymyksenasettelu onkin huono; maahanmuuttajia ei voida tarkastella yhtenä pakettina.

Tutkimuksiin perustuva fakta on, että humanitaarinen maahanmuutto aiheuttaa julkiselle taloudelle kustannuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Työperäinen maahanmuutto sen sijaan hyödyttää kansantaloutta.

Maahanmuutto, talous ja työllisyys

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt laajan selvityksen maahanmuuton taloudellisten vaikutusten kokonaisuudesta. Lue lisää tämän linkin takaa.

Selvityksessä nousee esiin, että henkilön taloudellisen vaikutuksen kannalta merkitsevin yksittäinen tekijä on työllisyys. Työperäisten maahanmuuttajien työllisyysaste on tutkimusten mukaan jopa korkeampi kuin kantaväestön työllisyysaste, kun taas pakolaistaustaisten maahanmuuttajien työllisyysaste näyttäisi jäävän selvästi kantaväestöä alhaisemmaksi pitkänkin maassa asumisen jälkeen.

Maahanmuuttajaryhmien välinen hajonta on vielä selvempää tulotasojen kehityksen kohdalla. Länsi- ja Eteläeurooppalaisten maahanmuuttajien vuotuinen tulotaso on lähes kolminkertainen Lähi-idästä, Somaliasta ja Venäjältä kotoisin olevien maahanmuuttajien tulotasoon verrattuna 15 vuoden maassa asumisen jälkeen.

Puhutaan tabuista

Maahanmuutosta on hyvin vaikea keskustella ilman vaaraa leimautumisesta, mutta työllisyydestä ja taloudesta puhuttaessa meidän on hyvä kuitenkin tiedostaa, että Suomessa oli elokuussa 2022 noin 33 000 ulkomaalaista työtöntä työnhakijaa. Lähi-idästä ja sen lähialueilta saapuneet maksavat vuodessa 16 000 euroa vähemmän veroja kuin saavat tulonsiirtoja ja käyttävät julkisia palveluita.

Suomelle maahanmuuton kustannukset ovat joidenkin arvioiden mukaan yli 3 mrd € vuodessa. Esimerkiksi hoitajamitoituksen saisi kuntoon noin 250 miljoonalla eurolla. Se löytyisi, kun leikkaisi edes alle 10 % maahanmuuton kuluista!

Oma ratkaisuehdotukseni:

Suomen tulee tarjota humanitaarista apua kriisimaiden lähialueilla. Hyöty olisi siinä, että näin saamme autettua monin verroin suurempaa määrää ihmisiä kuin tuomalla heistä joitain onnekkaita Suomeen.

Turvallisuudesta kirjoitan lisää erillisessä blogissa.