KUNTAVAALITEEMANI VANTAALLA

Vantaan talous tasapainoon!

Elinvoimainen Vantaa

Vantaan talous on saatava kuntoon, ilman veronkorotuksia. Nyt on mietittävä keinoja, joilla saadaan Vantaalle lisää sekä veronmaksajia että yrityksiä. Nämä tuovat kaupungille verovaroja ja luovat näin hyvinvointia kaikille. 

Ketterällä kaavoituksella nopeutamme asunnontuotantoa, lisäämme palveluita sekä investointeja ja näin parannamme Vantaan elinvoimaisuutta. 

Mitä enemmän saamme Vantaalle houkuteltua yrityksiä, sitä enemmän saamme työpaikkoja, palveluita, verotuloja ja hyvinvointia. 

Turvallinen Vantaa

Vantaan täytyy olla tulevaisuudessakin hyvä ja turvallinen paikka elää ja yrittää. Liputan turvallisen Vantaan ja turvallisen Suomen puolesta. 

Turvapaikkaa ja Suomen kansalaisuutta ei ansaitse henkilö, joka on syyllistynyt törkeisiin rikoksiin. Vantaalla on jo nyt suhteellisesti enemmän turvapaikanhakijoita kuin Helsingissä ja Espoossa, joten määrää ei tule tästä enää lisätä. Vantaalaiset ovat erittäin huolissaan turvattomuuden lisääntymisestä tietyillä alueilla, johtuen turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymisestä.
Nuorten hyvinvointi

Nuorten syrjäytyminen on Suomessa yhä suurempi ongelma. Sitä on pyrittävä torjumaan kaikin tavoin mm. harrastustoimintaa tukemalla.  Julkisilla varoilla tulisi varmistaa nuorille paremmat harrastus- ja liikuntamahdollisuudet. Nuorilla täytyy olla mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen, näin ehkäistään syrjäytymistä ja tehdään ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. 

Koulukiusaaminen on saatava loppumaan! Koulukiusaamisen kitkeminen on yksi tärkeimpiä päämääriä tällä hetkellä. Se tulee toteuttaa yhteistyössä koulun ja vanhempien välillä. Koulukiusaamiseen ja kaikenlaiseen väkivaltaan täytyy puuttua tiukemmin