Suomen etu edellä Eurooppaan!
Talous, turvallisuus, Suomen huoltovarmuus!


Olen erityisen huolestunut Suomen taloudesta ja EU:ssa tehtyjen päätösten vaikutuksesta Suomen talouteen ja kilpailukykyyn. EU:n sääntelyssä on tärkeää tunnistaa erot jäsenmaiden välillä ja sopeuttaa ne paikallisiin oloihin. 

Suomen etu ensin

Viimeisen 15 vuoden aikana talous ei ole kasvanut lainkaan ja valtion velka on lähes triplaantunut, koulutustulokset ovat tippuneet maailman kärjestä keskikastiin, sosiaali- ja terveydenhuolto on rapautettu ja energiantuotannon osalta olemme muista riippuvaisia. 

Olen erityisen huolestunut Suomen taloudesta ja EU:ssa tehtyjen päätösten vaikutuksesta Suomen talouteen ja kilpailukykyyn. EU:n sääntelyssä on tärkeää tunnistaa erot jäsenmaiden välillä ja sopeuttaa ne paikallisiin oloihin. EU:ssa on huomioitava Suomen maantieteellinen ja ilmastollinen asema kaukana pohjoisessa sekä Suomen erityisasema Venäjän rajanaapurina, joka vaikuttaa merkittävästi Suomen vientiin ja elinkeinoelämään. Myös Itä-Suomen erityistilanne on huomioita. Itä-Suomi on merkittävästi kärsinyt Venäjänkaupan loppumisesta sekä venäläisten turistien poistumisesta. 

Sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta reilut pelisäännöt ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet ovat Suomen kannalta elinehto. Suomen metsäteollisuus

Metsäteollisuudella on valtava merkitys Suomen taloudelle, jota ei EU:ssa ehkä täysin edes ymmärretä. Suomen metsänhoito on erittäin hyvällä tasolla, joten Suomi osaa kyllä itse päättää omista metsistään. Se ei ole EU:n tehtävä. Suomella on maailman mittakaavassa erittäin hyvällä tasolla oleva metsänhoito ja metsänkasvatus. 

EU:n suunnittelema metsien ennallistamisasetus oli täysin Suomen edun vastainen. On käsittämätöntä, että useat suomalaiset europarlamentaarikot äänestivät parlamentissa asetuksen puolesta eli Suomen etua vastaan. EU:n suunnittelemalla metsäpolitiikalla olisi tuhoisat vaikutukset Suomen metsäteollisuuteen ja sitä kautta Suomen talouteen. Jo turvetuotannon alasajo tässä mittakaavassa oli iso virhe. Omavaraisuus elintarviketuotannossa on Suomelle elinehto. Siitä on pidettävä kiinni.   

Globaalilla tasolla puupohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa ja ilmastonmuutos on globaali ilmiö. Hakkuiden vähentäminen Suomessa johtaa lisääntyviin hakkuisiin ja teollisuuden tuotantoon maissa, joissa päästöt ovat Suomea suuremmat. Näin negatiivinen kokonaisvaikutus ilmastolle olisi suurempi.  

Turvallisuus

Liputan turvallisen Suomen ja Euroopan puolesta. Suomen ja suomalaisten hyvinvointi on minulle todella tärkeä asia!

Hallitsematon siirtolaisuus on uhka niin Euroopan turvallisuudelle kuin siirtolaisille itselleen. Maahanmuuttajien salakuljetus ja ihmiskauppa polkevat ihmisarvoa ja lisäävät järjestäytynyttä rikollisuutta. Lisäksi huonosti hoidettu maahanmuutto ja laittomat pakolaiset johtavat kohdemaassa moniin lieveilmiöihin ja turvattomuuteen. Sen sijaan hallittu työperäinen maahanmuutto on EU-alueelle välttämätön.

Meidän tulee kaikin tavoin ehkäistä jengiytymistä ja rikollisuutta. Pieni Suomi, eikä edes koko Eurooppa, voi ratkaista koko maailman pakolaisongelmaa. Eurooppaan pyrkivien turvapaikkahakijoiden hakuprosessia tuleekin merkittävästi tehostaa ja siirtää käsittelyä lähemmäs lähtömaata.

Vaalikonevastaukset

Alma Media
Mediakonserni Keskisuomalainen 
MTV
Sanoma
YLE

Mukavaa, jos olet lukenut vaalikonevastauksiani. Olen pyrkinyt antamaan kattavat perustelut vastausvalinnoilleni. Kysymykset ovat usein mustavalkoisia, vaikka todellisuus on monisyisempi.  EU:n päätöksenteon monimutkaisuus ja jäsenmaiden väliset erot tuovat oman haasteensa. Esimerkiksi kysymys yksimielisyysvaatimuksesta voi jakaa mielipiteitä: toisaalta se mahdollistaa pienten maiden vaikuttamisen, toisaalta se voi jarruttaa päätöksentekoa. Vaalikoneisiin vastaaminen vaatii  kykyä nähdä asioita monesta eri näkökulmasta.