Laadukkaampia palveluja ilman veronkorotuksia

16.02.2023

Eduskuntavaalit ovat ovella. Vaalikoneissa usein toistuva kysymys on, että pitäisikö veroja korottaa vai palveluja leikata. Kysymys on mielestäni epärelevantti, sillä pystymme leikkaamaan hallinnollisista kuluista ja tehostamaan toimintoja, jolloin palveluja pystytään jopa parantamaan ilman veronkorotuspaineita.

Toimin parhaillaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuutettuna, joten seuraan valtakunnallisten päätösten vaikutusta hyvinvointialueiden toimintaedellytyksiin. 

IHMISTÄ EI SAA UNOHTAA 


Meillä on mahdollisuus järjestää, tuottaa ja organisoida sosiaali- ja terveyspalvelut uudella ja paremmalla tavalla. 


Käytetään rahat palveluihin - ei byrokratian rahoittamiseen.


KONKREETTISIA KEINOJA TOIMINTOJEN TEHOSTAMISEKSI: 

1. Ennaltaehkäisevä toiminta

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja kasvattaa hoitoalan arvostusta. Panostaminen lasten ja nuorten hyvinvointiin ei ole kuluerä vaan investointi tulevaisuuteen.


2. Uuden teknologian hyödyntäminen

Toimiva digitalisaatio parantaa tuottavuutta ja vapauttaa hoitohenkilökunnan resursseja asiakkaan kohtaamiseen. Robotiikkaa on järkevää hyödyntää silloin, kun se kasvattaa työn tehokkuutta, parantaa hoidon laatua, lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja tuo kustannussäästöjä.


3. Hallinnollisten kulujen leikkaaminen

Palvelurakenteita tulee uudistaa parhaiden asiantuntijoiden toimesta. Säästöt hallinnon puolelta tulee suunnata hoitohenkilöstön määrän ja palkkauksen kasvattamiseen. Potilaista ja hoitohenkilöstöstä on pidettävä huolta.

Ennaltaehkäisyä vai tulipalojen sammuttamista?

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ei pitäisi nähdä kustannuseränä, vaan investointina tulevaisuuteen! Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat järkeviä aina, kun hyöty on suurempi kuin satsaus.

Esimerkki:
Peruskoulun varaan jäävät aiheuttavat julkishallinnolle elinaikanaan keskimäärin jopa
370 000 euron lisäkustannukset verrattuna koulutuksen hankkiviin. Syrjäytymisestä aiheutuu inhimillisten haasteiden lisäksi huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia erilaisten korjaavien palveluiden, tulonsiirtojen ja menetettyjen verotulojen muodossa.(Lähde: STM)


Nuorten syrjäytyminen käy myös yhteiskunnalle kalliiksi!