KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Minulta kysytään paljon kansalaisia askarruttavia asioita, joten nostan tähän muutamia niistä omilla vastauksillani. Käyn ensin läpi valtakunnallisia kysymyksiä ja sitten muutamia paikallisia, Vantaata koskevia aiheita.

Lue myös vaalikoneisiin antamani vastaukset:
Etelä-Suomen Sanomat
Iltalehti

Iltasanomat
Kauppalehti
Länsiväylä
MTV
Vantaan Sanomat
YLE

Valtakunnalliset

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos on totta ja se saattaa johtaa yhteen maapallon suurimmista katastrofeista. Keskustelu Suomessa tulee kuitenkin pitää järkevänä ja realistisena. Suomen osuus maapallon hiilidioksidipäästöistä on reilun promillen luokkaa. Suomen tulee näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta se ei saa kohtuuttomasti heikentää Suomen kilpailukykyä. Jos maan talous ei ole kunnossa, ei ilmastostakaan voida huolehtia, joka on hyvin nähtävissä kehitysmaissa. Järki käteen ilmastokeskustelussa! Suomen huoltovarmuutta ei saa tuhota vihreän siirtymän vuoksi. Lue lisää blogistani.

Sähköautoilun tukeminen

Sähköautojen ympäristövaikutuksia voidaan analysoida vain ottamalla huomioon sen koko elinkaari mukaan lukien tuotanto, käyttö ja kierrätys, ja vertaamalla näitä perinteisiin ajoneuvoihin. Sähköautot eivät ole vielä sellaisia massatuotteita, että niiden valmistus olisi pystytty suunnittelemaan teollisesti mahdollisimman pienellä hiilidioksidijalanjäljellä. Odottaisin mieluummin sähköautojen massatuotannon ja akkuteknologian kehittymistä kuin tukisin isosti puolivalmista ratkaisua autotehtaiden hyväksi, varsinkin kun Suomen osuus ajoneuvopäästöistä on marginaalinen Euroopankin mittakaavassa.

Metsien hakkuiden vähentäminen

Globaalilla tasolla puupohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa ja ilmastonmuutos on globaali ilmiö. Hakkuiden vähentäminen Suomessa johtaa lisääntyviin hakkuisiin ja teollisuuden tuotantoon maissa, joissa päästöt ovat Suomea suuremmat. Näin negatiivinen kokonaisvaikutus ilmastolle olisi suurempi.

Väestönkasvu

Väestönkasvu ja siitä aiheutuva ilmastonmuutos sekä pakolaisongelma ovat suurimpia huolenaiheitani maailmanlaajuisesti. Suomen tulee aktiivisesti ajaa kansanvälisiä hankkeita väestönkasvun hillitsemiseksi, sekä viedä koulutusta ja tietoa asiasta kehitysmaille, erityisesti kehitysmaiden tytöille.

Maahanmuutto

Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Osaavien ja koulutettujen henkilöiden työlupien saamista tulisi helpottaa. Muilta osin Suomen maahanmuuttopolitiikka ei ole täysin onnistunut. Maahanmuuton ja pakolaisten vastaanottokustannusten hintalappu on Suomessa liian korkea. Järjestelmäämme käytetään liikaa hyväksi. Lisäksi vakaviin rikoksiin syyllistyneiden pakolaisten/turvapaikanhakijoiden karkoittaminen tulee olla helpompaa. Meidän tulisi enemmän panostaa maahanmuuttajien integroitumiseen Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomen ei tarvitse luopua omista perinteistä ja omasta kulttuurista, eikä suvivirttä tarvitse poistaa koulujen kevätjuhlista. Pidetään kiinni turvallisesta Suomesta.

Suomen elintarviketuotanto/maatalous

Suomen omavarainen ruokatuotanto on nyt ja tulevaisuudessa maallemme erittäin tärkeää. Ruokatuotanto on strateginen toimiala maan itsenäisyyden ja puolustuskyvyn kannalta. En kannata esim. joidenkin puolueiden ajamaa lisäveroa kotimaiselle lihalle tai maidolle. Suomen huoltovarmuutta ei saa tuhota!

Ydinvoima

Sähkön kulutus tulee kasvamaan tulevaisuudessa ja ydinvoima on todennäköisesti paras vaihtoehto sen tuottamiseen Suomessa. Olen hyvin avoin ydinvoiman suhteen ja olen valmis kuulemaan asiantuntijoiden lausuntoja sen osalta. Suomen vaihtotaseenkin kannalta omavaraisuus sähköntuotannossa olisi parempi kuin tuontisähkö.

Verotus

Työn verotusta ei tule enää Suomessa kiristää! Talouskasvua ei synny ansiotulo-, pääoma- tai perintöveroa kiristämällä. Päinvastoin, ostovoima heikkenee, verorahat lähtevät ulkomaille ja veronmaksajia on yhä vähemmän. Työn tekeminen ja vastaanottaminen tulee aina olla kannattavaa.