Nina Nummela


Jag är Nina Nummela från Liike Nyt/Rörelse Nu. Jag sitter med i stadsfullmäktig som ledamot, samt i det nya Välfärdsområdet i fullmäktige som ledamot. I Riksdagen sitter jag som vice riksdagsledamot. Är företagare och placeringsexpert. Till min skolning är jag ekonomie magister. Mina rötter finns i Södra Österbotten, i Kuortane, där jag har fått en bra början på livet och rejält med sunt förnuft. Till huvudstadsregionen flyttade jag år -91.


Familj

Jag växte upp i en jordbrukarfamilj i Kuortane. Till min familj hörde mina föräldrar och en redan avliden farmor. Tre generationer bodde under samma tak, vissa år till och med fyra. Det var självklart att den äldre generationen skulle bli väl omhändertagen av den egna familjen. Min lillebror föddes efter att jag redan lämnat hemmet. Min farmor kom som flykting från Karelen. Den första gången under vinterkriget och sedan lämnades Impilahti-hemmet för gott under fortsättningskriget. Jag värdesätter stort alla uppoffringar veteranerna gjorde då de kämpade för ett självständigt Finland! Finlands välbefinnande är väldigt viktigt för mig! Som dotter i en jordbrukarfamilj är jag orolig för Finlands livsmedelsproduktion, dess framtid och lönsamhet. Finlands försörjningsberedskap är viktigt och bör skötas med stor pietet! Jag bodde i Ulrikasborg, Helsingfors ca 20 år, varifrån jag flyttade till Vanda 2015. Jag ville ha mer utrymme, en bastu och en gård, vilket man inte kunde få i Ulrikasborg.

Karriär

Min karriär är mångsidig. Jag har ibland hoppat ut i det okända, gjort stora förändringar! Har arbetat i fem år som marknadsföringsassistent i ett internationellt kredit-upplysningsföretag, tio år som flygvärdinna och 13 år i investeringsbranschen som privatbankir. För fem år sedan blev jag privatföretagare och grundade ett företag inom restaurangbranschen.Jag har jobbat sedan jag var 16 år gammal: t.ex. sommarjobb i kommunens trädgårdsskötsel, på Kuortaneen Urheiluopisto som kioskförsäljare och som McDonalds kassa.Jag har ekonomie magisterexamen från den finska Handelshögskolan i Helsingfors. Innan min magisterexamen läste jag handelsekonomi på yrkeshögskolan Metropolia. 

Värderingar

Rättvisa, utbildning och kultur, ärlighet, omtanke, traditioner och familj är mina viktigaste värderingar. Släkten och vänner är också särskilt viktiga för mig.

Hobbyer

Mina hobbyer inkluderar löpning, vin och resande. Och kombinationen av dessa (dock inte vin och löpning samtidigt :) ) . Alla är mina stora passioner. Jag har sprungit tre maraton och många halvmaraton runt om i världen. Utöver löpningen innehåller min fritid en vit West Highland terrier, Leevi.

Valteman

Vart ska du Finland? Jag är uppriktigt oroad över Finlands och finländarnas välbefinnande!


Vi är på väg att snabbt förstöra det välfärdssamhälle som har byggts upp under några generationer. BNP växer inte, investeringarna i vårt land minskar, medborgarnas köpkraft försvagas, priserna stiger och den offentliga sektorn är ohjälpligen för massiv. Vi håller också på att snabbt förstöra Finlands försörjningsberedskap. Det här kan inte fortsätta! Vi behöver radikala åtgärder för att förbättra Finlands konkurrenskraft. 

Företagare och sysselsättning

Företagare ligger mig varmt om hjärtat. Som företagare känner jag till pressen och stressen som är förknippad med att göra affärer. Rädslan för att misslyckas och att bli lämnad med ingenting. Ansvaret för mina anställda! Allt detta är närvarande i verksamheten varje dag. Små och medelstora företag är i stor utsträckning motorerna i den finska ekonomin. Innovationer föds i dem, de skapar jobb och välbefinnande för många finländare. Jag stöder sänkningen av obligatoriska försäkringar och pensionsavgifter för små och medelstora företagen. För närvarande är skillnaden mellan lönekostnaderna som företaget betalar för den anställdas andel alldeles för stora.

Att ta emot arbete ska alltid vara lönsamt! Vi har en enorm brist på arbetskraft, men samtidigt har vi ett stort antal arbetslösa människor. Vi måste avveckla de byråkratifällor som hindrar sysselsättning. Finlands sociala välfärdssystem är i många avseenden för generös. En tydlig skillnad måste göras mellan de som inte kan arbeta och de som inte vill arbeta! Sysselsättningen och Finlands ekonomiska tillväxt måste främjas på alla sätt, även om det ibland innebär svåra beslut! Detta skapar välbefinnande för alla folkgrupper.

Finlands ekonomi

Under de senaste 15 åren har landets ekonomi inte vuxit och statsskulden har så gott som tredubblats! Utbildningsresultaten har sjunkit från världens topp till medelklassen. Social- och hälsovården har urholkats, vi är beroende av andra för att kunna täcka vårt energibehov. Så har det inte skett i våra grannländer. Det finländska samhällets förfall kan således inte förklaras av yttre faktorer. Orsaken är de gamla partiernas oförmåga att hantera Finlands och finländarnas angelägenheter.Finlands totala beskattning är bland de högsta i världen. Beskattningen ska inte höjas eller så förlorar vi bra skattebetalare utomlands, vilket tyvärr redan sker.

Administrationen av den offentliga sektorn i Finland är för stor. Dessutom kommer den nya regionförvaltningen att öka de administrativa kostnaderna med miljoner euro. Skatteförmånerna med fackföreningsrörelsen är inte längre motiverade idag.Den skogspolitik som EU planerar skulle få förödande effekter på den finska skogsindustrin och därmed på den finska ekonomin! Även att minska torvproduktionen i denna skala var ett stort misstag! Självförsörjning inom livsmedelsproduktionen är ett livsvillkor för Finland. Det måste vi hålla fast vid!

 Säkerhet

Jag flaggar för ett tryggt Finland. Finlands och finländarnas välbefinnande är verkligen viktigt för mig!

President Niinistö har sagt i sitt nyårstal: "hur kan man ge trygghet åt dem mot vilka man sedan måste skydda och försvara sig?" Detta är en stor och viktig fråga! En person som har begått allvarliga brott förtjänar inte asyl och finskt medborgarskap! Dessutom borde det bli lättare att utvisa flyktingar/asylsökande som begått grova brott.

Vi måste förebygga gängbildning och kriminalitet på alla tänkbara sätt. Vi måste undvika de misstag som har gjorts i Sverige. Dessutom utnyttjas vårt alltför generösa sociala system på många sätt. Lilla Finland kan inte lösa hela världens flyktingproblem!