VAALITIIMI

Politiikka on yhteistyötä ja asiantuntijoiden kuuntelemista. Samoin on vaalityö. 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan vaalitiimiini. 
Ota rohkeasti yhteyttä! 

Vaalitiimi

Päivi Enden
Kampanjapäällikkö


Päivi toimii kampanjan kokonaisvaltaisena koordinaattorina.
Päivin lempipuheenaihe on digitaalinen disruptio. Hän työskentelee finanssiteknologia-alan yrityksessä ja näkee digitalisaation tuovan paljon hyötyjä myös julkiselle sektorille. Meidän ei tarvitse keskustella veronkorotuksista tai vaihtoehtoisesti palveluiden heikentämisestä, mikäli olemme avoimia uusille toimintamalleille ja uuden teknologian hyödyntämiselle.

Saat Päivin kiinni sähköpostitse: paivi@enden.fi

Tiesitkö, että tekoälyn ja uusien teknologioiden avulla olisi mahdollista säästää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa 10 vuodessa 2,5-5,5 miljardia euroa? Lue lisää. 

Bettina Löfhjelm
Markkinointikoordinaattori


Bettina (FM) on markkinoinnin ja sosiaalisen median asiantuntija. Hänellä on vuosien kokemus monipuolisista markkinoinnin tehtävistä ja tapahtumien järjestämisestä.

Ilmoittaudu mukaan markkinointitiimiinKari Kangas

Maa- ja metsätalousasiantuntija


Kari on maa- ja metsätaloustieteiden tohtori. Hänellä on pitkä kansanvälinen ura mm. YK:n palveluksessa Genevessä ja New Yorkissa. Kari on ollut menestyksekkäästi mukana useassa eduskuntavaalikampanjassa!

Sari Turchan 

Ulkosuomalaisten yhteyshenkilö


Sari on asunut Yhdysvalloissa jo yli 20 vuotta. Hän kuitenkin seuraa poliittista keskustelua suomalaisen verkostonsa ja tiedotusvälineiden kautta. Sari toimii ulkosuomalaisten yhteyshenkilönä ja antaa neuvoja miten äänestäminen onnistuu omassa uudessa kotimaassa. Sarin saa kiinni osoitteesta sariturchan@hotmail.com.

Sari on farmasian tohtori ja työskentelee yliopistosairaalassa Nashvillessä. Hänen henkilökohtainen mielenkiinnon kohde on terveellisten elämäntapojen, ennenkaikkea ravitsemuksen, merkitys ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa.

Tiesitkö, että äänioikeutettuja Suomen kansalaisia elää maailmalla yli neljännesmiljoona, mutta vain noin yksi kymmenestä ulkosuomalaisesta äänestää suomalaisissa vaaleissa?

Sanna Ilmarinen

Vaalitiimin liikuttaja


Sannan johdolla vaalitiimi osallistuu urheilutapahtumiin ja tapaa ihmisiä iloisissa ja energisissä merkeissä. 

Sanna onkin tottunut isojen massojen liikuttamiseen, sillä hän työskentelee kansainvälisen logistiikan parissa. 

Liike on lääke!


Robert Johansson

Esitteiden jakajien yhteyshenkilö


Mikäli olet kiinnostunut jakamaan esitteitä, voit olla yhteydessä myös suoraan Robertiin (robert.alfons.johansson@gmail.com) ja sopia jakoalueesta. Robert toimittaa haluamasi määrän esitteitä minne tahansa Uudellamaalla.

Robert on tuotantotalouden insinööriopiskelija, jolta saan ensikäden näkemyksiä siitä, miten voisimme vaikuttaa siihen, että nuorilla on hyvät menestymisen mahdollisuudet Suomessa.  

Tiesitkö, että Uudenmaan vaalipiirissä on 25 kuntaa ja Nina sai ääniä jokaisesta kunnasta vuoden 2023 eduskuntavaaleissa? 

Dejan Martić

Maahanmuuttonäkökulma


Dejan on asunut Suomessa lähes viisi vuotta. Hän työskentelee teknologiajohtajana IT-alan yrityksessä, jossa on myös osakkaana. 

Vaihdan Dejanin kanssa ajatuksia työperäiseen maahanmuuttoon liittyen. Meillä alkaa olla työvoimapulaa usealla toimialalla. Meidän täytyy löytää keinoja olla houkutteleva maa myös huippuosaajille ja  ehkäistä aivovuotoa Suomesta ulkomaille.

Tiesitkö, että esim. Nokia palkkasi vuoden 2022 aikana noin 700 uutta osaajaa Suomeen, lähinnä tuotekehitystehtäviin. Näistä lähes puolet on muiden maiden kansalaisia. Nokian n. 6900 hengen vahvuisessa Suomen henkilöstössä on edustettuna noin 80 eri kansallisuutta. 

Supercellin leivissä työskentelevistä 40 prosenttia on kotoisin muualta kuin Suomesta. Työntekijät tulevat neljästäkymmenestä eri maasta ympäri maailmaa.

Haluan olla eduskuntavaaleissa koko Uudenmaan ehdokas.
Minulla on laaja tuki- ja neuvonantajajoukko ympäri Uudenmaan vaalipiiriä,
jotka kertovat juuri oman alueen haasteista ja toiveista. 

Asiantuntijat

Hjallis Harkimo
Linkki eduskuntaan

Toimin Hjalliksen varakansanedustajana. Hjalliksen kautta olen tehokkaasti seurannut päätösten valmistelua käynnissä olevalla vaalikaudella. 

Kati Pajunen
Hoiva-alan asiantuntija

Kati on kauppatieteiden tohtori, dosentti, yhteiskuntatieteiden maisteri ja sairaanhoitaja. Hän työskentelee laskentatoimen yliopistonlehtorina. Hänen tutkimusaiheena on tehokkuus ja vaikuttavuus hoitotyön johtamisessa. Kati tekee myös keikkatöitä sairaanhoitajana, joten hänellä todellakin on eväitä tarkastella hoitotyön haasteita kokonaisvaltaisesti ja arvokkaita näkemyksiä terveydenhuollon kehittämineen.     

Maria Hanttu

Opetusalan asiantuntija


Maria (KM) vastaa helsinkiläisessä koulussa yleisopetuksen luokkien erityisopetuksesta. Hän pystyy jakamaan tietoa ja ensikäden näkemyksiä opetussuunnitelmiin tehtyjen muutoksien vaikutuksesta päivittäiseen arkeen. 

Maria on lisäksi myös tanssitaiteen maisteri ja tanssipedagogi.


Mathias Volk

Omaishoitajien ääni


Mathias on ammattiopiston opettaja ja toimii myös liikuntavammaisen poikansa omaishoitajana. Hän pystyy oman kokemuksensa kautta kertomaan, millaista tukea ja millaisia palveluita omaishoitajat tarvitsevat. Mathiaksen näkemyksen mukana hyvä julkinen terveydenhoito on järjestelmän kulmakivi, mutta yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan myös. Hoitajapulaankin on löydettävissä ratkaisut! Mathias pystyy kokemusasiantuntijana esittämään joustavia ratkaisumalleja, jotka tuovat paitsi säästöä, myös mahdollistavat vaikeavammaisille henkilöille mielekkään arjen.

Tiesitkö, että läheisestään pitää huolta yli 350 000 henkilöä, joista omaishoidon tuen piirissä on noin 50 000 omaishoitajaa? Ilman omaishoitajia yhteiskunta ei selviydy hoivavelvoitteistaan!


Inka Kolhinoja

Vammaisvaikuttaja


Inka on Special Olympics -urheilija ja koulutukseltaan merkonomi.

Inkalla on pitkä järjestötausta useissa vammaisjärjestöissä, joten hän tuntee hyvin sotejärjestelmää. Inka jakaa asiantuntemustaan toimien Liike Nyt -puolueessa mm. puoluehallituksen jäsenenä. 

Vammaiset ovat Suomen suurin vähemmistö. Keskustelen Inkan kanssa erityisryhmien asemasta. Inkalla on hyviä näkemyksiä esimerkiksi siitä, miten vammaisten henkilöiden työllistymisen esteitä voisi purkaa.