Minne menet Suomi?
Olen aidosti huolestunut Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnista!

Olemme kovaa vauhtia tuhoamassa pitkään ja hartaasti rakennettua hyvinvointiyhteiskuntaa. BKT ei kasva, investoinnit maahamme vähenevät, kansalaisten ostovoima heikkenee, hinnat nousevat ja julkinen sektori on auttamattomasti liian iso. Olemme myös kovaa vauhtia tuhoamassa Suomen huoltovarmuutta. Näin ei voi jatkua! Tarvitsemme radikaaleja toimia Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. 


TÄRKEIMMÄT VAALITEEMAT


Yrittäjyys ja työllisyys

Yrittäjyys on lähellä sydäntäni. Yrittäjänä tiedän mitkä paineet ja stressi yrittämiseen liittyy. Pelko epäonnistumisesta ja tyhjän päälle jäämisestä sekä vastuu työntekijöistä ovat läsnä jokapäiväisessä toiminnassa. Pk-yritykset ovat pitkälti Suomen talouden vetureita. Niissä syntyy innovaatioita ja ne luovat työpaikkoja ja hyvinvointia lukuisille suomalaisille. Kannatan pk-yritysten pakollisten vakuutus- ja eläkemaksujen alentamista. Tällä hetkellä ero yrityksen maksamien palkkakustannusten ja työntekijän käteen jäävän osuuden välillä on liian suuri. 

Työn vastaanottaminen tulee aina olla kannattavaa! Meillä on valtava työvoimapula mutta samaan aikaan suuri määrä työttömiä. Meidän on poistettava työllisyyttä estävät kannustinloukut. Suomen sosiaalijärjestelmä on monilta osin liian avokätinen. On tehtävä selkeä ero työkyvyttömien ja  työhaluttomien välillä. Työllisyyttä ja Suomen talouskasvua tulee edistää kaikin tavoin, vaikka se välillä tarkoittaa vaikeitakin päätöksiä. Näillä luodaan hyvinvointia kaikille kansanryhmille. Suomen talous

Viimeisen 15 vuoden aikana talous ei ole kasvanut lainkaan ja valtion velka on lähes triplaantunut, koulutustulokset ovat tippuneet maailman kärjestä keskikastiin, sosiaali- ja terveydenhuolto on rapautettu ja energiantuotannon osalta olemme muista riippuvaisia. Naapurimaissamme asiat eivät ole menneet näin. Suomalaisen yhteiskunnan alamäkeä ei siis voida selittää ulkoisilla tekijöillä. Syy on vanhojen puolueiden kykenemättömyys hoitaa Suomen ja suomalaisten asioita.

Suomen kokonaisverotus on maailman korkeimpia, verotusta ei tule kiristää tai menetämme hyvät veronmaksajat ulkomaille, jota valitettavasti tapahtuu jo nyt. 

Suomen julkinen sektori on hallinnollisella puolella liian iso. Lisäksi uusi aluehallinto lisää hallinnollisia kustannuksia miljoonilla euroilla. Ay-liikkeen veroedut eivät ole perusteltuja enää nykypäivänä. 

EU:n suunnittelemalla metsäpolitiikalla olisi tuhoisat vaikutukset Suomen metsäteollisuuteen ja sitä kautta Suomen talouteen. Jo turvetuotannon alasajo tässä mittakaavassa oli iso virhe. Omavaraisuus elintarviketuotannossa on Suomelle elinehto. Siitä on pidettävä kiinni.  

Turvallisuus

Liputan turvallisen Suomen puolesta. Suomen ja suomalaisten hyvinvointi on minulle todella tärkeä asia!

Presidentti Niinistö sanoi uudenvuodenpuheessaan: "miten annetaan turvaa ihmisille, joiden varalta joudutaan sitten turvaamaan muita, siis suojautumaan." Tämä on iso ja tärkeä kysymys. Turvapaikkaa ja Suomen kansalaisuutta ei ansaitse henkilö, joka on syyllistynyt törkeisiin rikoksiin. Lisäksi vakaviin rikoksiin syyllistyneiden pakolaisten/turvapaikanhakijoiden karkoittaminen tulee olla helpompaa.

Meidän tulee kaikin tavoin ehkäistä jengiytymistä ja rikollisuutta. Meidän tulee välttää virheitä mitä Ruotsissa on tehty. Lisäksi liian avokätistä sosiaalijärjestelmäämme käytetään monin tavoin hyväksi. Pieni Suomi ei voi ratkaista koko maailman pakolaisongelmaa. 

Ilmastonmuutos ja Suomi 

Suomen osuus maapallon hiilidioksidipäästöistä on reilun promillen luokkaa. Suomen tulee toki järkevissä määrin näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta se ei saa kohtuuttomasti heikentää Suomen kilpailukykyä, eikä rasittaa Suomen taloutta. Jos maan talous ei ole kunnossa, ei ilmastostakaan voida huolehtia, joka on hyvin nähtävissä kehitysmaissa. Suomen huoltovarmuus ei saa kärsiä vihreän siirtymän vuoksi. Järki käteen ilmastokeskustelussa! Suomi ei voi tässäkään asiassa pelastaa koko maailmaa. 

Väestönkasvu ja siitä aiheutuva ilmastonmuutos sekä pakolaisongelma ovat suuria huolenaiheitani maailmanlaajuisesti. Maapallomme ei kestä nykyistä väestökuormitusta, joka johtaa ilmaston lämpenemiseen ja kasvattaa maailman jäteongelmaa, erityisesti valtamerien muovijätepyörteitä. Lisäksi väestönkasvu on suurin syy maailmalaajuiseen pakolaisongelmaan, joka käy länsimaille sietämättömäksi. Näitä ongelmia ei valitettavasti ratkaista Suomen tasolla, vaan ne vaativat laajoja kansainvälisiä sopimuksia, joita Suomen tulee aktiivisesti ajaa. Talkoisiin on saatava isot maat kuten Kiina, Intia, Venäjä, Yhdysvallat. 

Tue kampanjaa

Kustannan itse oman vaalikampanjani, joten pienelläkin tuella on merkitystä!
Voit lahjoittaa haluamasi summan tilille: FI12 5187 0120 0451 29 / Nina Nummelan valitsijayhdistys.
Suurin sallittu lahjoitus on 6000 euroa. Kaikki yli 1500 euron lahjoitukset ilmoitetaan vaalirahoitusilmoituksessa.
 

Kiitos tuestasi.