Minne menet Suomi?
Olen aidosti huolestunut Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnista!


Olemme kovaa vauhtia tuhoamassa pitkään ja hartaasti rakennettua hyvinvointiyhteiskuntaa. BKT ei kasva, investoinnit maahamme vähenevät, kansalaisten ostovoima heikkenee, hinnat nousevat ja julkinen sektori on auttamattomasti liian iso. Olemme myös kovaa vauhtia tuhoamassa Suomen huoltovarmuutta. Näin ei voi jatkua! Tarvitsemme radikaaleja toimia Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi. 

TÄRKEIMMÄT VAALITEEMAT

Suomen talous

Viimeisen 15 vuoden aikana talous ei ole kasvanut lainkaan ja valtion velka on lähes triplaantunut, koulutustulokset ovat tippuneet maailman kärjestä keskikastiin, sosiaali- ja terveydenhuolto on rapautettu ja energiantuotannon osalta olemme muista riippuvaisia. Naapurimaissamme asiat eivät ole menneet näin. Suomalaisen yhteiskunnan alamäkeä ei siis voida selittää ulkoisilla tekijöillä. Syy on vanhojen puolueiden kykenemättömyys hoitaa Suomen ja suomalaisten asioita.

Suomen kokonaisverotus on maailman korkeimpia, verotusta ei tule kiristää tai menetämme hyvät veronmaksajat ulkomaille, jota valitettavasti tapahtuu jo nyt.

Suomen julkinen sektori on hallinnollisella puolella liian iso. Lisäksi uusi aluehallinto lisää hallinnollisia kustannuksia miljoonilla euroilla. Ay-liikkeen veroedut eivät ole perusteltuja enää nykypäivänä.

EU:n suunnittelemalla metsäpolitiikalla olisi tuhoisat vaikutukset Suomen metsäteollisuuteen ja sitä kautta Suomen talouteen. Jo turvetuotannon alasajo tässä mittakaavassa oli iso virhe. Omavaraisuus elintarviketuotannossa on Suomelle elinehto. Siitä on pidettävä kiinni.  

Yrittäjyys ja työllisyys

Yrittäjyys on lähellä sydäntäni. Yrittäjänä tiedän mitkä paineet ja stressi yrittämiseen liittyy. Pelko epäonnistumisesta ja tyhjän päälle jäämisestä sekä vastuu työntekijöistä ovat läsnä jokapäiväisessä toiminnassa. Pk-yritykset ovat pitkälti Suomen talouden vetureita. Niissä syntyy innovaatioita ja ne luovat työpaikkoja ja hyvinvointia lukuisille suomalaisille. Kannatan pk-yritysten pakollisten vakuutus- ja eläkemaksujen alentamista. Tällä hetkellä ero yrityksen maksamien palkkakustannusten ja työntekijän käteen jäävän osuuden välillä on liian suuri. 

Työn vastaanottaminen tulee aina olla kannattavaa! Meillä on valtava työvoimapula mutta samaan aikaan suuri määrä työttömiä. Meidän on poistettava työllisyyttä estävät kannustinloukut. Suomen sosiaalijärjestelmä on monilta osin liian avokätinen. On tehtävä selkeä ero työkyvyttömien ja  työhaluttomien välillä. Työllisyyttä ja Suomen talouskasvua tulee edistää kaikin tavoin, vaikka se välillä tarkoittaa vaikeitakin päätöksiä. Näillä luodaan hyvinvointia kaikille meille suomalaisille. 


Turvallisuus

Liputan turvallisen Suomen puolesta. Suomen ja suomalaisten hyvinvointi on minulle todella tärkeä asia!

Presidentti Niinistö sanoi uudenvuodenpuheessaan: "miten annetaan turvaa ihmisille, joiden varalta joudutaan sitten turvaamaan muita, siis suojautumaan." Tämä on iso ja tärkeä kysymys. Turvapaikkaa ja Suomen kansalaisuutta ei ansaitse henkilö, joka on syyllistynyt törkeisiin rikoksiin. Lisäksi vakaviin rikoksiin syyllistyneiden pakolaisten/turvapaikanhakijoiden karkoittaminen tulee olla helpompaa.

Meidän tulee kaikin tavoin ehkäistä jengiytymistä ja rikollisuutta. Meidän tulee välttää virheitä mitä Ruotsissa on tehty. Lisäksi liian avokätistä sosiaalijärjestelmäämme käytetään monin tavoin hyväksi. Pieni Suomi ei voi ratkaista koko maailman pakolaisongelmaa. 

Maalaisjärkeä ja talousosaamista


Laadukkaampia palveluita ilman veronkorotuksia

Meidän ei tarvitse keskustella siitä, että pitäisikö veroja korottaa vai palveluja leikata, sillä meillä on mahdollisuus järjestää, tuottaa ja organisoida monet palvelut uudella ja paremmalla tavalla.

Käytetään rahat palveluihin - ei byrokratian rahoittamiseen!

Säästöjä voidaan saada aikaan hallinnollisia kuluja leikkaamalla. Palvelurakenteita tulee uudistaa parhaiden asiantuntijoiden toimesta. Säästöt hallinnon puolelta tulee suunnata mm. hoitohenkilöstön määrän ja palkkauksen kasvattamiseen.

Uuden teknologian hyödyntäminen

Toimiva digitalisaatio parantaa tuottavuutta ja vapauttaa resursseja asiakkaan kohtaamiseen. Robotiikkaa on järkevää hyödyntää silloin, kun se kasvattaa työn tehokkuutta, parantaa hoidon tai muun palvelun laatua, lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja tuo kustannussäästöjä.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet tuovat merkittäviä kustannussäästöjä

Meidän täytyy pystyä katsomaan tulevaisuuteen yhtä vaalikautta pidemmälle. Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat järkeviä aina, kun hyöty on suurempi kuin satsaus.

Suomen koulujärjestelmää ei saa romuttaa


Suomessa oppimistulokset heikkenevät, ja osaajapula ja heikentyvä osaajien laatu heijastuvat suoraan yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn. Meidän tulee ryhtyä toimenpiteisiin päästäksemme entisille sijoille PISA-tuloksissa. Työelämämme tarvitsee nopeasti luonnontieteiden ja matematiikan osaajia. Koulun pitäisi olla turvallinen paikka, jossa saa opetusta ja pystyy opiskelemaan ilman häiriötekijöitä.

Investoiminen nuoriin on sijoitus tulevaisuuteen

Nuorten syrjäytyminen käy yhteiskunnalle kalliiksi. Peruskoulun varaan jäävät aiheuttavat julkishallinnolle elinaikanaan merkittävät lisäkustannukset verrattuna koulutuksen hankkiviin. Syrjäytymisestä aiheutuu inhimillisten haasteiden lisäksi huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia erilaisten korjaavien palveluiden, tulonsiirtojen ja menetettyjen verotulojen muodossa.