ALUEVAALITEEMANI

Rahat hoitoon ja palveluihin - ei hallintoon!

Mielenterveyspalvelut; Erityisesti nuorten mielenterveysongelmat ovat kasvaneet hälyttävästi koronan myötä ja nopea hoitoon pääsy on ensiarvoisen tärkeää mielen järkkyessä. Nuorilla täytyy olla mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen, näin ehkäistään syrjäytymistä ja tehdään ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.

Ikäihmisten hoito ja kuntoutus: Jokainen vanhus ansaitsee arvokkaan vanhuuden. He ovat tämän maan hyvinvoinnin rakentaneet. Moni vanhus haluaa asua omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista. Tämä on heille onnellisen vanhuuden edellytys. Mm. kotihoidon avulla tämä on mahdollista ja se lisää vanhusten valinnanvapautta. 

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon yhteistyö: Palvelujen ulkoistaminen ja valinnanvapaus tekee pienistä ja mikrokokoisista yrityksistä kilpailukykyisiä useilla eri toimialoilla. Ulkoistaminen antaa vapauden valita julkisen ja yksityisen palvelun välillä esimerkiksi terveydenhoidossa. Näin yksityisten palvelujen lisääminen vähentää julkisen puolen jonoja. Julkisia palveluntuottajia ei myöskään riitä kaikkiin palveluihin tarpeeksi. Toki yksityisten yritysten täytyy täyttää vaaditut kriteerit palvelun tuottamiseksi. 

Näiden lisäksi en kannata Kela-korvausten poistamista, enkä verotaakan lisäämistä. Säästöjä on tultava byrokratiaa ja hallintokuluja pienentämällä. 


KUNTAVAALITEEMANI VANTAALLA

Vantaan talous tasapainoon!

Elinvoimainen Vantaa

Vantaan talous on saatava kuntoon, ilman veronkorotuksia. Nyt on mietittävä keinoja, joilla saadaan Vantaalle lisää sekä veronmaksajia että yrityksiä. Nämä tuovat kaupungille verovaroja ja luovat näin hyvinvointia kaikille. 

Ketterällä kaavoituksella nopeutamme asunnontuotantoa, lisäämme palveluita sekä investointeja ja näin parannamme Vantaan elinvoimaisuutta. 

Mitä enemmän saamme Vantaalle houkuteltua yrityksiä, sitä enemmän saamme työpaikkoja, palveluita, verotuloja ja hyvinvointia. 


Lisäksi muutama valtakunnallisesti tärkeä aihe:

Talous ja yrittäjyys

Yrittäjyys on lähellä sydäntäni. Yrittäjänä tiedän mitkä paineet ja stressi yrittämiseen liittyy. Pelko epäonnistumisesta ja tyhjän päälle jäämisestä sekä vastuu työntekijöistä ovat läsnä jokapäiväisessä toiminnassa. Pk-yritykset luovat työpaikkoja ja hyvinvointia lukuisille suomalaisille. Kannatan pk-yritysten pakollisten vakuutus- ja eläkemaksujen alentamista. Tällä hetkellä ero yrityksen maksamien palkkakustannusten ja työntekijän käteen jäävän osuuden välillä on liian suuri. 

Vastustan verojen kiristämistä ja kannatan ay-liikkeen veroetujen poistamista. Työllisyyttä ja Suomen talouskasvua tulee edistää kaikin tavoin, vaikka se välillä tarkoittaa vaikeitakin päätöksiä. Näillä luodaan hyvinvointia kaikille kansanryhmille. 


Turvallinen Vantaa

Vantaan täytyy olla tulevaisuudessakin hyvä ja turvallinen paikka elää ja yrittää. Liputan turvallisen Vantaan ja turvallisen Suomen puolesta. 

Presidentti Niinistö sanoi uudenvuodenpuheessaan: "miten annetaan turvaa ihmisille, joiden varalta joudutaan sitten turvaamaan muita, siis suojautumaan." Tämä on iso ja tärkeä kysymys. Turvapaikkaa ja Suomen kansalaisuutta ei ansaitse henkilö, joka on syyllistynyt törkeisiin rikoksiin. Vantaalla on jo nyt suhteellisesti enemmän turvapaikanhakijoita kuin Helsingissä ja Espoossa, joten määrää ei tule tästä enää lisätä. Vantaalaiset ovat erittäin huolissaan turvattomuuden lisääntymisestä tietyillä alueilla, johtuen turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymisestä.
Ilmastonmuutoksen torjuminen

Väestönkasvu ja siitä aiheutuva ilmastonmuutos sekä pakolaisongelma ovat suurimpia huolenaiheitani maailmanlaajuisesti. Maapallomme ei kestä nykyistä väestökuormitusta, joka johtaa ilmaston lämpenemiseen ja kasvattaa maailman jäteongelmaa, erityisesti valtamerien muovijätepyörteitä. Lisäksi väestönkasvu on suurin syy maailmalaajuiseen pakolaisongelmaan, joka käy länsimaille sietämättömäksi. Näitä ongelmia ei valitettavasti ratkaista Suomen tasolla, vaan ne vaativat laajoja kansainvälisiä sopimuksia, joita Suomen tulee aktiivisesti ajaa. 

Suomen osuus maapallon hiilidioksidipäästöistä on reilun promillen luokkaa. Suomen tulee näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta se ei saa kohtuuttomasti heikentää Suomen kilpailukykyä. Jos maan talous ei ole kunnossa, ei ilmastostakaan voida huolehtia, joka on hyvin nähtävissä kehitysmaissa. Järki käteen ilmastokeskustelussa!  

Nuorten hyvinvointi

Nuorten syrjäytyminen on Suomessa yhä suurempi ongelma. Sitä on pyrittävä torjumaan kaikin tavoin mm. harrastustoimintaa tukemalla.  Julkisilla varoilla tulisi varmistaa nuorille paremmat harrastus- ja liikuntamahdollisuudet. Nuorilla täytyy olla mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen, näin ehkäistään syrjäytymistä ja tehdään ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. 

Koulukiusaaminen on saatava loppumaan! Koulukiusaamisen kitkeminen on yksi tärkeimpiä päämääriä tällä hetkellä. Se tulee toteuttaa yhteistyössä koulun ja vanhempien välillä. Koulukiusaamiseen ja kaikenlaiseen väkivaltaan täytyy puuttua tiukemmin