ALUEVAALITEEMANI

Rahat hoitoon ja palveluihin - ei hallintoon!Mielenterveyspalvelut; Erityisesti nuorten mielenterveysongelmat ovat kasvaneet hälyttävästi koronan myötä ja nopea hoitoon pääsy on ensiarvoisen tärkeää mielen järkkyessä. Nuorilla täytyy olla mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen, näin ehkäistään syrjäytymistä ja tehdään ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.

Ikäihmisten hoito ja kuntoutus: Jokainen vanhus ansaitsee arvokkaan vanhuuden. He ovat tämän maan hyvinvoinnin rakentaneet. Moni vanhus haluaa asua omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista. Tämä on heille onnellisen vanhuuden edellytys. Mm. kotihoidon avulla tämä on mahdollista ja se lisää vanhusten valinnanvapautta.

Yksityisen ja julkisen terveydenhuollon yhteistyö: Palvelujen ulkoistaminen ja valinnanvapaus tekee pienistä ja mikrokokoisista yrityksistä kilpailukykyisiä useilla eri toimialoilla. Ulkoistaminen antaa vapauden valita julkisen ja yksityisen palvelun välillä esimerkiksi terveydenhoidossa. Näin yksityisten palvelujen lisääminen vähentää julkisen puolen jonoja. Julkisia palveluntuottajia ei myöskään riitä kaikkiin palveluihin tarpeeksi. Toki yksityisten yritysten täytyy täyttää vaaditut kriteerit palvelun tuottamiseksi.

Näiden lisäksi en kannata Kela-korvausten poistamista, enkä verotaakan lisäämistä. Säästöjä on tultava byrokratiaa ja hallintokuluja pienentämällä.