Tervetuloa kotisivuilleni!


 Lämmin kiitos kaikille minua eurovaaleissa äänestäneille sekä tukijoukoille! 

*** 
Työ jatkuu kaupungin- ja aluevaltuustoissa.

*** 

Lue blogikirjoitukseni:
Miksi suomalaisten on tärkeää äänestää EU-vaaleissa?
 

Nina Nummela 

Koulutus ja työ: 

  • KTM
  • Yrittäjä
  • Sijoitusalan asiantuntija

Luottamustoimet:

  • Varakansanedustaja
  • Kaupunginvaltuutettu 
  • Aluevaltuutettu
  • Valtuustoryhmän puheenjohtaja
  • Tarkastuslautakunnan jäsen
  • Valtuustovaliokunnan jäsen
  • Uudenmaan maakuntavaltuuston jäsen


MIKSI LIIKE NYT?


Suomen politiikka ja politiikan päätöksenteko tarvitsevat nyt muutosta. Päätöksentekoa tulee ohjata parhaat mahdolliset asiantuntijalausunnot ja kansalaisten mielipiteet, eikä pelkkä puoluekuri tai puoluepolitiikka, jolla kalastellaan vain ääniä ja mietitään puolueen kannatuslukuja. 


Vanhat puolueet ovat ajaneet maan asiat huonoon kuntoon. Tällä tiellä ei voida enää jatkaa. Suomi on pelastettava!
Viimeisen 15 vuoden aikana talous ei ole kasvanut lainkaan ja valtion velka on lähes triplaantunut, koulutustulokset ovat tippuneet maailman kärjestä keskikastiin, sosiaali- ja terveydenhuolto on rapautettu ja energiantuotannon osalta olemme muista riippuvaisia.

Naapurimaissamme asiat eivät ole menneet näin. Suomalaisen yhteiskunnan alamäkeä ei voida selittää ulkoisilla tekijöillä. Syy on vanhojen puolueiden kykenemättömyys hoitaa Suomen ja suomalaisten asioita. Kun politiikkaa ohjaa vallanhimo ja sulle-mulle -politiikka, niin tässä on tulos.

Huhtikuussa 2023 käytävät vaalit ovat hetki, jolloin on mahdollista saada aikaan muutos nykypolitiikalle. Äänestäjillä on suuri valta ja vastuu. Eduskuntavaalikampanjan aikana Liike tulee esittämään kansalaisille ratkaisunsa, kuinka Suomi saadaan nousuun.Liike Nyt on vaihtoehto vanhojen puolueiden politiikalle. 


Liike on muutos.

MIKSI NINA?

 Maalaisjärkeä ja talousosaamista


Laadukkaampia palveluita ilman veronkorotuksia

Meidän ei tarvitse keskustella siitä, että pitäisikö veroja korottaa vai palveluja leikata, sillä meillä on mahdollisuus järjestää, tuottaa ja organisoida monet palvelut uudella ja paremmalla tavalla.

Käytetään rahat palveluihin - ei byrokratian rahoittamiseen!

Säästöjä voidaan saada aikaan hallinnollisia kuluja leikkaamalla. Palvelurakenteita tulee uudistaa parhaiden asiantuntijoiden toimesta. Säästöt hallinnon puolelta tulee suunnata mm. hoitohenkilöstön määrän ja palkkauksen kasvattamiseen.

Uuden teknologian hyödyntäminen

Toimiva digitalisaatio parantaa tuottavuutta ja vapauttaa resursseja asiakkaan kohtaamiseen. Automaatiota ja robotiikkaa on järkevää hyödyntää silloin, kun se kasvattaa työn tehokkuutta, parantaa hoidon tai muun palvelun laatua, lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja tuo kustannussäästöjä.

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet tuovat merkittäviä kustannussäästöjä

Meidän täytyy pystyä katsomaan tulevaisuuteen yhtä vaalikautta pidemmälle. Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat järkeviä aina, kun hyöty on suurempi kuin satsaus.

Suomen koulujärjestelmää ei saa romuttaa

Suomessa oppimistulokset heikkenevät, ja osaajapula ja heikentyvä osaajien laatu heijastuvat suoraan yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn. Meidän tulee ryhtyä toimenpiteisiin päästäksemme entisille sijoille PISA-tuloksissa. Työelämämme tarvitsee nopeasti luonnontieteiden ja matematiikan osaajia. Koulun pitäisi olla turvallinen paikka, jossa saa opetusta ja pystyy opiskelemaan ilman häiriötekijöitä.


Investoiminen nuoriin on sijoitus tulevaisuuteen

Nuorten syrjäytyminen käy yhteiskunnalle kalliiksi. Peruskoulun varaan jäävät aiheuttavat julkishallinnolle elinaikanaan merkittävät lisäkustannukset verrattuna koulutuksen hankkiviin. Syrjäytymisestä aiheutuu inhimillisten haasteiden lisäksi huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia erilaisten korjaavien palveluiden, tulonsiirtojen ja menetettyjen verotulojen muodossa.