MIKSI SUOMALAISTEN ON TÄRKEÄÄ ÄÄNESTÄÄ EU-VAALEISSA?

07.05.2024

Suomalaisille äänestäjille EU-vaalit tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä tehdään Euroopassa, ja siten myös siihen, miten ne vaikuttavat Suomen talouteen, turvallisuuteen ja yleiseen hyvinvointiin. Äänestämällä vaaleissa suomalaiset voivat varmistaa, että heidän äänensä kuuluu päätöksenteossa, ja että Suomen erityistarpeet ja -edut otetaan huomioon EU:n päätöksenteossa.

Euroopan unioni on monimutkainen organisaatio, jossa päätöksenteko vaikuttaa suoraan jäsenmaiden arkeen. Suomalaisten äänestäjien on tärkeää ymmärtää, että EU-vaalit eivät ole pelkkä muodollisuus, vaan niillä on todellinen vaikutus siihen, millaisia lakeja ja asetuksia meidän arjessamme noudatetaan. Siksi on olennaista, että suomalaiset osallistuvat aktiivisesti äänestämällä ja valitsemalla edustajia, jotka ajavat Suomen etua Euroopassa.

Millainen on hyvä EU-edustaja?

Yksi tärkeimmistä syistä äänestää EU-vaaleissa on talous. Suomen talouden kilpailukyky ja kestävä kehitys ovat riippuvaisia siitä, millaisia päätöksiä tehdään EU:ssa. On tärkeää valita edustajia, jotka ymmärtävät Suomen erityistarpeet ja pyrkivät edistämään Suomen taloudellista hyvinvointia Euroopassa. Esimerkiksi metsäteollisuus on merkittävä osa Suomen taloutta, ja EU-päätökset voivat vaikuttaa suoraan siihen, miten metsiämme hoidetaan ja hyödynnetään.

Toinen tärkeä syy äänestää EU-vaaleissa on turvallisuus. Euroopan unioni tarjoaa puitteet yhteistyölle turvallisuuden ja puolustuksen alalla. On tärkeää valita edustajia, jotka ajavat Suomen turvallisuusetuja EU:ssa ja pyrkivät varmistamaan, että EU:n politiikka tukee Suomen omaa puolustuskykyä ja kykyä toimia turvallisessa ympäristössä.

Lisäksi EU-vaalit tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä tehdään esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa ja maahanmuuttopolitiikassa. Suomen ääni Euroopassa on tärkeä myös näissä kysymyksissä, jotka vaikuttavat suoraan suomalaisten arkeen ja tulevaisuuteen.

Oma vaalilupaukseni: Suomen etu edellä Eurooppaan!